SIMPLEX DD – 1

FITXA TÉCNICA

BOMBOS D'EXPERIMENTACIÓ DE LABORATORI

DESCRIPCIÓ


En els models "SIMPLEX" els bombos són de grandària superior, comencen per les mesures de 500 mm. de diàmetre per 400 mm. d'ample i acaben per les mesures de 1000 mm. de diàmetre per 400 mm. d'ample.

L'estructura de la màquina consta d'un peu d'acer inoxidable i al seu interior un motor reductor amb els pinyons transmissors corresponents per moure l'eix motriu aprofitant la prolongació d'aquest per que sobresurti per cada costat per tal de col · locar un bombo a cada extrem i així poder realitzar, si ens convé, dues proves de recerca simultànies de considerable utilitat sobretot en estalvi de materials i temps, podent també variar independentment la temperatura de cada bombo, amb convertidor de freqüència per poder variar la velocitat.


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


  • Corrent trifàsica de 220 o 380 volts.
  • Potència motor-reductor: 0,5 HP o 1,5 HP segons model
  •  4 o 6 resistències de 100 watts cadascuna, segons model
  • Convertidor de freqüència per variar la velocitat de 6 a 30 voltes per minut
  • La màquina es fabrica en tres versions diferents:
  • La màquina fabricada sense cap protecció.